۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ترمینت شدن سرویس ها

درود به کاربران عزیز

سرویس مشتریان عزیزی ک از آخرین اطلاعیه عدم پرداخت صورت حساب سرویس، ۳۰ روز گذشته باشد، ترمینیت می شود.

بازگردانی اطلاعات شامل هزینه خواهد بود.

با تشکر