۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ترمینت شدن سرویس ها

درود به کاربران عزیز

سرویس مشتریان عزیزی که از آخرین اطلاعیه عدم پرداخت صورت حساب سرویس، ۳۰ روز گذشته باشد، ترمینیت می شود.


با تشکر