ویژه آلمان

 • 100mb
  3,000تومان / ماهیانه
  • فضا ۱۰۰مگابایت
   سایر امکانات نامحدود
   وب سرور قدرتمند LiteSpeed
   آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
   پشتیبانی ۲۴/۷
 • 500mb
  6,000تومان / ماهیانه
  • فضا ۵۰۰مگابایت
   سایر امکانات نامحدود
   وب سرور قدرتمند LiteSpeed
   آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
   پشتیبانی ۲۴/۷
 • 1gb
  9,000تومان / ماهیانه
  • فضا ۱۰۰۰مگابایت
   سایر امکانات نامحدود
   وب سرور قدرتمند LiteSpeed
   آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
   پشتیبانی ۲۴/۷
 • 2gb
  15,000تومان / ماهیانه
  • فضا ۲۰۰۰مگابایت
   سایر امکانات نامحدود
   وب سرور قدرتمند LiteSpeed
   آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
   پشتیبانی ۲۴/۷
 • 3gb
  18,000تومان / ماهیانه
  • فضا ۳۰۰۰مگابایت
   سایر امکانات نامحدود
   وب سرور قدرتمند LiteSpeed
   آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
   پشتیبانی ۲۴/۷
 • 4gb
  22,000تومان / ماهیانه
  • فضا ۴۰۰۰مگابایت
   سایر امکانات نامحدود
   وب سرور قدرتمند LiteSpeed
   آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
   پشتیبانی ۲۴/۷
 • 5gb
  26,000تومان / ماهیانه
  • فضا ۵۰۰۰مگابایت
   سایر امکانات نامحدود
   وب سرور قدرتمند LiteSpeed
   آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
   پشتیبانی ۲۴/۷
 • نامحدود
  38,000تومان / ماهیانه
  • فضا نامحدود
   سایر امکانات نامحدود
   وب سرور قدرتمند LiteSpeed
   آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
   پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
   پشتیبانی ۲۴/۷