مقالات

 من می خواهم از دامنه ی خودم و هاست شما استفاده کنم

اگر شما میخواهید که از دامنه ی خودتان استفاده کنید باید نیم سرورهای دامنه تان را بر روی نیم...